Szavazás

Ön milyen gyakran vásárol termelői piacokon?
amikor csak tehetem
minden héten
havonta egyszer
nem vásárolok termelői piacokon

A szavazás állása

  

 
 

   
   Célok, mik vagytok?A kérdés, mi az életünk célja és értelme már mindannyiunkban felmerült. Sokan sokféle választ megfogalmaztak már erre a kérdésre. Az általam megfogalmazott válasz szorosan kapcsolódik ahhoz a célhoz, amiért szervezetünket is létrehoztuk.


Az ember életének célja és értelme két részből áll össze: 

1. Egyéni boldogságunk megteremtése.

    a) Egyéni célok kitűzése és megvalósítása az odáig vezető út élvezetével.
        Fontos, hogy a céljaink megvalósításáig vezető utat élvezzük, az utunkba akadó
        boldogságmorzsákat észre- és felvegyük, ne csak a megvalósítani szándékozott
        céltól várjuk a boldogságot.

b) Az élet élvezete, a szerelem, a nevetés, a művészet, a játék, a család, a küzdelem,
     a tanulás, a győzelem és olykor a vereség megélése, megismerése.


2.  Az emberiség fejlődésének segítése és fenntartása, a világ egyéni tettekkel történő   tudatos alakításával, egy olyan környezet, egy olyan világ megteremtésével, melyben ez a fejlődés megvalósulhat, folytatódhat.

Egyéni tetteinkkel és az ebből adódó közös cselekvéssel alakíthatunk a minket körülvevő világon, ezáltal segíthetjük az emberiség fejlődését, az ismeretlen megismerését, a válaszok és az igazság megtalálását.

Az élet célja és értelme változhat, talán mindig az adott fejlettségi szintünk határozza meg. Az ismeretlen megismerésével, az új és újabb kérdésekre adott válaszok megtalálásával, a fejlődésünk egy újabb szakaszában új célokat fogalmazhatunk meg.

Az oldalon már az előzőekben is felsorolt jelenségek és folyamatok megkérdőjelezik, hogy jelenlegi világunk és az irány amerre tart alkalmas-e az emberiség fejlődésére.

  - környezetpusztítás
  - gazdasági válság
  - a kereskedelmi és egyéb médiumok negatív irányba történő befolyásoló 
     hatásának elburjánzása
  - a szükség felülírja az erkölcsöt
  - az emberek jelentős része a puszta létfenntartásért robotol
  - a nemzeti identitás elvesztése, kultúrák feloldódása, ezáltal a
     nemzet védtelen egyénekre bomlása
  - egyéni érdekek által vezérelt emberek, tőkés társaságok,
     államok világhatalmi törekvései
  - az emberiség technikai és egyéb vívmányait nem az emberiség
     érdekében használják föl
   - értékvesztés
   - a szolidaritás, együttérzés hiánya

Egyéni tetteinkkel, a kiemelt témakörben tett cselekedeteinkkel alakíthatunk a minket körülvevő világon, értékeket közvetíthetünk, közelebb kerülhetünk egy olyan környezet kialakításához, melyben az emberiség fejlődése helyes mederben folyhat.


Az emberiség fejlődése

1. szellemi, értelmi fejlődés                              
Az emberiség szellemi fejlődése a tudományos fejlettségi szintjén mérhető le.
                                                   

                                                                                           
2. lelki, érzelmi fejlődés
Az emberiség lelki fejlődése az átlagos "emberségességén" az emberiség átlagos lelki potenciálján mérhető le.


Fejlődésünk csak szellemi fejlődés által nem valósulhat meg. Léleknek és szellemnek együtt kell formálnia belső világunkat. Beláthatatlan következményekkel járhat, ha lelki fejlődésünk nem halad hasonló ütemben szellemi fejlődésünkkel. Előfordulhat, hogy lelki fejlődésünk lemaradásának következtében, valamely szellemi termékünkkel elpusztítjuk saját magunkat. Előfordulhat, hogy a tudomány fejlődése nyomán, olyan "fegyverek" kerülnek lelketlen hatalmak birtokába, melyekkel az emberiség fejlődése vagy puszta létezése is veszélybe kerülhet. Ez már ma sem utópia.

Fejlődnünk kell, hogy az emberiség fennmaradását és fejlődését veszélyeztető törekvésekkel, hatalmakkal, betegségekkel és vírusokkal szemben hatékonyan vehessük fel a küzdelmet. Néhány milliárd év múlva a Nap vörös óriássá duzzadásának következtében a Föld életre alkalmatlan bolygóvá válik. Ennek a jövőbeni eseménynek a megoldásához fejlődnünk kell. Egy, a Föld felé tartó meteor végzetes becsapódásának megelőzéséhez, túléléséhez szintén fejlődésre van szükségünk. Ebben az esetben sem lenne elég a puszta technikai fejlettség. A világ jelenlegi vagy hasonló formában történő fennmaradásáért összefogásra, a közösségi érdek szem előtt tartására fejlett érzelmi intelligenciára lenne szükségünk. Fejlődnünk kell környezetünk és az emberiség, az emberiség által létrehozott, a belőlünk született csodálatos értékek fennmaradásáért.

Az élet célja és értelme változhat, talán mindig az adott fejlettségi szintünk határozza meg. Az ismeretlen megismerésével, az új és újabb kérdésekre adott válaszok megtalálásával, a fejlődésünk egy újabb szakaszában új célokat fogalmazhatunk meg.

Alakítsuk úgy és olyanná a világot, teremtsünk olyan környezetet, melyben az emberiség fejlődése helyes mederben folyhat. Törekedjünk egyéni életünk mindkét céljának és értelmének megvalósítására, mert ezáltal tartalmasabb, mélyebb, boldogabb életet élhetünk. Alakítsuk tudatosan a minket körülvevő világot, van lehetőségünk a változtatásra, hát cselekedjünk!

Kristóf Gábor
2012.01.28.