Szavazás

Ön milyen gyakran vásárol termelői piacokon?
amikor csak tehetem
minden héten
havonta egyszer
nem vásárolok termelői piacokon

A szavazás állása

  

 
 

  




 
 


       
Szervezetünkről és céljainkról


Az Alapítvány célja:

A társadalmi felelősségvállalás erősítése. A társadalom tagjait cselekvésre ösztönözni környezeti, társadalmi és gazdasági téren egyaránt.

Felvenni a küzdelmet a következő tévedéssel szemben: Amit én tennék, az úgysem számít.
Felhívni a figyelmet az egyéni tettek olykor kicsinek tűnő, mégis nélkülözhetetlen mivoltára.

Tudatosítani, hogy a környezetvédelem, a tudatos vásárlás és a civil szervezetek támogatása terén tett egyéni cselekedeteink, pozitív előjelű környezeti, társadalmi és gazdasági változást eredményező közös cselekvéssé alakulnak.
                                                


1. Legyél környezettudatos!

2. Támogasd a civil szervezeteket!

3. Vásárolj tudatosan!
 


Figyelemfelkeltő és cselekvésre ösztönző akcióink mellett, célunk olyan akciók, kampányok és események szervezése, melyek az emberek számára konkrét cselekvési lehetőséget biztosítanak.

  • termelői piac
  • adománybolt
  • cserebere klub
  • közösségi vásár
  • szemléletformáló pályázatok
  • hulladékgyűjtési akciók
  • közösségi könyvszekrény
  • közösségi ételszekrény


A világ egyéni tettekkel, majd az ebből adódó közös cselekvéssel történő tudatos alakítása nem karitatív tevékenység, saját és közös érdekünk, az egyetlen lehetséges út egy szép jövőt ígérő világ felépítése felé.



Az Alapítvány célja:

(bővebben)

Szervezetünket azzal a céllal hoztuk létre, hogy felhívjuk mindenki figyelmét, személyes felelősségünk van a körülöttünk zajló világ alakulásában. Ahhoz, hogy a világban zajló különösen aggasztó jelenségek megváltozzanak, az emberek jelentős részének lehetőségeihez képest cselekednie kell. Alakítsd Te is tudatosan a körülötted zajló világot, mert neked is nélkülözhetetlen feladatod van ezen jelenségek megváltoztatásában.

 

Jelentős változás a világban csak közös cselekvés által lehetséges. A közös cselekvés sok egyéni tettből áll össze, ha nincsenek egyéni tettek nem lesz közös cselekvés, nem történik jelentős változás. Hogy közösségi szinten megtörténjen a felelősség felismerése, előbb az egyén szintjén kell megtörténnie. Fel kell ismernünk, hogy egyéni cselekedeteink, tudatos hozzájárulásunk a körülöttünk zajló világ alakításához nélkülözhetetlen.
  

 


Jövőnket a mai cselekedeteink határozzák meg, ezért környezeti, társadalmi és gazdasági téren egyaránt cselekednünk kell.

Egyéni céljaink elérésére tett törekvésünket ki kell egészítenünk a minket körülvevő világ alakítására, jobbá tételére tett törekvéssel. Ha e két törekvés együtt van jelen bennünk, az saját életünkre, hétköznapjainkra is hatással lesz. Elégedettséggel és büszkeséggel fog minket eltölteni, hogy tettünk a környezetvédelemért, segítettünk egy alapítvány törekvéseit, hozzájárultunk magyar munkahelyek megőrzéséhez és ebből erőt merítettünk egyéni céljaink, napi kötelezettségeink teljesítéséhez. A minket körülvevő világ alakítására, jobbá tételére tett törekvésünk plusz célt és értelmet ad az életünknek, ezáltal tartalmasabb, boldogabb életet élhetünk.

A Te hozzájárulásod, a kiemelt témakörökben tett cselekedeteid feltétlenül szükségesek, hogy a körülöttünk zajló világban jelentős változás történjen. Olvasd el a kiemelt témakörök leírását és cselekedj Te is.



További célunk, hogy a társadalomban a három kiemelt témakörben tett cselekedetek által erősödjön a
         
                                       - 1. környezettudatosság
                                        - 2. szolidaritás
                                        - 3. nemzeti identitás


Meggyőződésünk, hogy ezen értékek előtérbe helyezésével indulhatunk el a bolygónk, társadalmunk, környezetünk megmentése, fejlődése felé vezető úton, egy szép jövőt ígérő világ felépítése felé.
    
A világban jelenleg sok különösen aggasztó jelenség és folyamat tapasztalható:

                                         - környezetpusztítás
                                         - gazdasági válság
                                         - értékvesztés
                                         - a kereskedelmi és egyéb médiumok negatív irányba történő
                                           befolyásoló hatásainak elburjánzása
                                         - a szükség felülírja az erkölcsöt
                                         - az emberek jelentős része a puszta létfenntartásért robotol
                                         - a nemzeti identitás elvesztése, kultúrák feloldódása, ezáltal a
                                           nemzet védtelen egyénekre bomlása
                                         - egyéni érdekek által vezérelt emberek, tőkés társaságok,
                                           államok világhatalmi törekvései
                                         - az emberiség technikai és egyéb vívmányait nem az emberiség
                                           érdekében használják föl
                                         - a szolidaritás, együttérzés hiánya


Személyes felelősségünk van ezen jelenségek és folyamatok megváltoztatásában, hatásuk csökkenésében, kordában tartásukban. Jó és rossz kéz a kézben jár, nem létezhet egyik a másik nélkül. A mi felelősségünk, hogy melyik és milyen arányban kerekedik felül a másikon. Folyamatos cselekvéssel elérhető és fenntartható egy élhetőbb, boldogabb mederben haladó világ.

A három kiemelt témakörben tett cselekedeteinkkel alakíthatunk, változtathatunk a minket körülvevő világon. Tehetünk a természet, az egészségünk, a kultúránk a gazdaság megvédéséért, tehetünk a szegénység és betegségek visszaszorításáért. Tetteinkkel magunkban és a környezetünkben élőkben egyaránt erősíthetjük a környezettudatosságot, a szolidaritást és nemzeti identitást.

A világ egyéni tettekkel, majd az ebből adódó közös cselekvéssel történő tudatos alakítása nem karitatív tevékenység, saját és közös érdekünk, az egyetlen lehetséges út egy szép jövőt ígérő világ felé. 



Kapcsolódó cikkünk:

                              
  Célok, mik vagytok?